Duben 2014

ještě kousek...

2. dubna 2014 v 15:19 | Kolesow
Popírat vědecký a technický pokrok by bylo stejně pošetilé jako připomínat všechny slepé uličky téhož. Ačkoliv - slovy tuším J. Voskovce - je nejnádhernější na současné moderní vědě, jak částečky uvnitř elektronů nesledují zákonů, které by matematicky sledovat měly. A to prosím ne, že by někdo udělal nějakou chybu. Ne. Všechno je správné a s konečnou platností vypočítané - jenomže fyzická realita dělá něco jiného. Některé vědce, zdá se, to děsně zlobí, ale objektivní vědecká evidence tento chaůsek potvrzuje. Neboť - veškerá věda ve své podstatě směřuje k Bohu. (L. Rieger snad při příležitosti založení ČAV). Ostatně vědci takříkajíc mého oboru se docela vážně zabývají lokací biblického Ráje a umísťují ho někam do současného Bahrajnu. Už ani nevím, kde jsem to četl a jejich vývody si tedy nepamatuji.
Chápu, že pohledem zvenku lze hovořit i o nekritické úctě k autoritám, ovládání oveček a hrbení se před něčím, co nás přesahuje, zevnitř to však může být chápáno jako dehonestující snaha o prohlášení za nenormálního toho, kdo určité principy přijal za své a našel důvod se s nimi ztotožnit. Jedním z důvodů, proč tyto tendence současní sociální inženýři mají, je diskvalifikace rodiny jako základní jednotky civilizovaného světa a z toho plynoucí možnost lépe ovládat vytipované typy (slovní hříčka) jedinců (a ejhle, jsme zase u těch oveček). Pod pojmem civilizovaný svět je myšlena tato civilizace, jejíž trvání se možná chýlí ke konci, neboť svoji pokrokovostí a modernismem požírá samu sebe. Proto ta obrana hodnot, podle kterých stále většina vychovává své děti, aniž by musela nutně znát a citovat desatero. A že jsou tyto hodnoty filantropické a váží si života, o tom nemůže být pochyb. A nemělo by být pochyb ani o tom, že je úplně jedno, zda tyto hodnoty objevíte v Bibli nebo ve zkumavce.